No Cover Image

Vaterschaftsprozeß / Ephraim Kishon

Bibliographic Details
In:Dokumentationsfonds zum deutschsprachigen Theater [01. Sprechtheater]
Material: Theater-/Filmmaterial
Place / Date: 01.12.1998 - 31.12.1998
Call Number:Dokfonds-Theater 9213
Contributor: Ephraim Kishon (Director)
Description:Dezember 1998

Kritiken

Besetzung: BB/Ko:

Besetzung: Ch:

Besetzung: Mu:

Besetzung: ML:

Similar Items