No Cover Image

Ein Mädchen wie das Sternenbanner / Neil Simon

Bibliographic Details
In:Dokumentationsfonds zum deutschsprachigen Theater [01. Sprechtheater]
Material: Theater-/Filmmaterial
Place / Date: Berlin, Tribüne : 01.09.1999 - 30.09.1999
Call Number:Dokfonds-Theater 9576
Contributor: Cusch Jung (Director)
Description:Sept. 1999

Kritiken

Besetzung: BB/Ko:

Besetzung: Ch:

Besetzung: Mu:

Besetzung: ML:
Subjects:

Similar Items